Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Welkom. U bevindt zich op de registratiewebsite voor de ontwikkeladviezen in het kader van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Deze registratie is nodig voor het monitoren en evalueren van het gebruik van de instrumenten ontwikkeladvies en training leidinggevenden, dat deel uitmaakt van het Actieplan.

De registratie vindt in enkele stappen plaats op de volgende pagina’s van deze website. De informatie die op deze manier verzameld wordt is voor u als loopbaanadviseur ook bruikbaar bij de ondersteuning van uw cliënten én voor de uiteindelijke subsidieaanvraag bij Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW. Deze informatie is voor u bereikbaar via een eigen portal dat wordt aangemaakt na uw registratie.

Informatie over hoe en wanneer u een subsidieverzoek kunt aanvragen en de actuele stand van zaken met betrekking tot de subsidieregeling en het beschikbare subsidiebedrag kunt u vinden om de website van het Ministerie van SZW.

Let op: Deze regeling kent een subsidieplafond; er is voor ontwikkeladviezen budget beschikbaar voor maximaal 25.000 goedgekeurde declaraties. Declaraties worden door Uitvoering van Beleid behandeld op volgorde van ontvangst. Na het bereiken van het subsidieplafond (lees: 25.000 goedgekeurde declaraties) zullen eventueel resterende declaraties worden afgewezen. Er zijn inmiddels méér dan 25.000 trajecten geregistreerd bij Regioplan. Als u nu een nieuw traject start, is de kans groot dat u geen subsidie krijgt na het indienen van de declaratie.

Het ministerie van SZW adviseert daarom om geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en de declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Uitvoering van Beleid.

Om de registratie te starten dient u zich eerst aan te melden. Klik hiervoor rechtsboven op ‘aanmelden’.

De monitoring en evaluatie wordt voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek. Met vragen over het Ontwikkeladvies kunt u terecht bij Uitvoering van beleid, Ministerie van SZW. Zij zijn bereikbaar op ontwikkeladvies45plus@minszw.nl.

LET OP: ALLEEN REGISTRATIE VOOR LOOPBAANADVISEURS

Bent u geen loopbaanadviseur maar wel geïnteresseerd in het Ontwikkeladvies, kijk dan voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname op deze LINK.

DISCLAIMER:

Na de registratie van een Ontwikkeladvies of training ontwikkeladvies leidinggevenden en het invullen van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een uniek nummer dat u nodig heeft bij de subsidieaanvraag bij Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verstrekken van dit nummer is op geen enkele wijze een garantie op toekenning van de subsidie door Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij raden u aan om voor de actuele informatie over de subsidieregeling en voor informatie over het subsidieplafond op de website van het ministerie van Sociale Zaken en te raadplegen alvorens u aan een Ontwikkeladviestraject of training ontwikkeladvies leidinggevenden begint.