Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Welkom. U bevindt zich op de registratiewebsite voor de ontwikkeladviezen in het kader van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Deze registratie is nodig voor het monitoren en evalueren van het gebruik van de instrumenten ontwikkeladvies en training leidinggevenden, dat deel uitmaakt van het Actieplan.

De monitoring en evaluatie wordt voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Regioplan. Voor meer informatie over ons bureau, onze werkterreinen en onze onderzoeken kunt u terecht op onze website: www.regioplan.nl

De registratie vindt in enkele stappen plaats op de volgende pagina’s van deze website. De informatie die op deze manier verzameld wordt is voor u als loopbaanadviseur ook bruikbaar bij de ondersteuning van uw cliënten én voor de uiteindelijke subsidieaanvraag bij het Agentschap SZW. Deze informatie is voor u bereikbaar via een eigen portal dat wordt aangemaakt na uw registratie.

Informatie over hoe en wanneer u een subsidieverzoek kunt aanvragen en de actuele stand van zaken met betrekking tot het beschikbare subsidiebedrag kunt u vinden om de website van het Ministerie van SZW, www.agentschapSZW.nl.

Om de registratie te starten dient u zich eerst aan te melden. Klik hiervoor rechtsboven op ‘aanmelden’.

LET OP: ALLEEN REGISTRATIE VOOR LOOPBAANADVISEURS

Bent u geen loopbaanadviseur maar wel geïnteresseerd in het Ontwikkeladvies, kijk dan voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname op deze LINK.

DISCLAIMER:

Na de registratie van een Ontwikkeladvies of training ontwikkeladvies leidinggevenden en het invullen van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een uniek nummer dat u nodig heeft bij de subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verstrekken van dit nummer is op geen enkele wijze een garantie op toekenning van de subsidie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij raden u aan om voor de actuele informatie over de subsidieregeling en het subsidieplafond op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.agentschapSZW.nl) te raadplegen alvorens u aan een Ontwikkeladviestraject of training ontwikkeladvies leidinggevenden begint.